نحوه اجرای سپتیک تانک

انواع مختلف سپتیک تانک بر اساس نوع تولید در محل پروژه نصب می شود. پس از بازدید از محل نصب ، برنامه های عملیاتی به کارفرمای محترم ارائه می شود. مشتریان باید طبق برنامه های اجرایی حفاری کرده و سپتیک تانک را با هماهنگی نصب کنند.

شرکت سازنده :
فرآب صنعت
کشور سازنده :
ایران

توضیحات محصول

قبل از نصب سپتیک تانک دفن ، باید بررسی شود که سپتیک تانک مورد استفاده توانایی تحمل بار خاک اطراف و سربار احتمالی را دارد. اگر سپتیک تانک مقاومت کافی نداشته باشد ، به دلیل بارهای وارد شده ، به طور نامناسب تغییر شکل داده و منجر به شکستگی اتصالات و نشت فاضلاب به خارج از سپتیک تانک می شود.

با توجه به این موضوع ، سپتیک تانک های پلی اتیلن لوتوس به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که می توانند خاک اطراف و سربار احتمالی (غیر از تردد) را تحمل کرده و با اطمینان کامل در زیر زمین مدفون نصب شوند. برای نصب سپتیک تانک های پلی اتیلن مراحل زیر را دنبال کنید.
ابتدا زمین را یک متر بیشتر از سپتیک تانک و عرض سپتیک تانک را نیم متر حفر کنید. عمق گودال باید حداقل برابر با ارتفاع سپتیک تانک به علاوه عمق لوله ورودی باشد.
اگر خاک دارای استحکام کافی است ، یک لایه بتن فقط حداقل 150 کیلوگرم در متر مکعب را در پایین گودال قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که بتن به طور یکنواخت اجرا نمی شود.
مخزن سپتیک را با کمک قلاب های مخصوص با استفاده از وینچ در چاه قرار دهید.
ورودی ، خروجی و خروجی بیوگاز را وصل کنید.
خاک اضافی حفر شده را الک کنید تا خاک عاری از ذرات سنگدانه بزرگتر از 1 اینچ باشد.
خاک الک شده را به صورت دستی یا به روش مکانیکی در اطراف سپتیک تانک بریزید. توجه داشته باشید که خاک نباید مستقیماً بر روی سپتیک تانک ریخته شود بلکه باید در فضای بین سپتیک تانک و دیواره گودال ریخته شود.
نصب سپتیک تانک جهت دفن
قبل از نصب سپتیک تانک دفن ، باید بررسی شود که سپتیک تانک مورد استفاده توانایی تحمل بار خاک اطراف و سربار احتمالی را دارد. اگر سپتیک تانک مقاومت کافی نداشته باشد ، به دلیل بارهای وارد شده ، به طور نامناسب تغییر شکل داده و منجر به شکستگی اتصالات و نشت فاضلاب به خارج از سپتیک تانک می شود. با توجه به این موضوع ، سپتیک تانک های پلی اتیلن لوتوس به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که می توانند خاک اطراف و سربار احتمالی (غیر از تردد) را تحمل کرده و با اطمینان کامل در زیر زمین مدفون نصب شوند. برای نصب سپتیک تانک های پلی اتیلن مراحل زیر را دنبال کنید.
ابتدا زمین را یک متر بیشتر از سپتیک تانک و عرض سپتیک تانک را نیم متر حفر کنید. عمق گودال باید حداقل برابر با ارتفاع سپتیک تانک به علاوه عمق لوله ورودی باشد.
اگر خاک دارای استحکام کافی است ، یک لایه بتن فقط حداقل 150 کیلوگرم در متر مکعب را در پایین گودال قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که بتن به طور یکنواخت اجرا نمی شود.
مخزن سپتیک را با کمک قلاب های مخصوص با استفاده از وینچ در چاه قرار دهید.
ورودی ، خروجی و خروجی بیوگاز را وصل کنید.
خاک اضافی حفر شده را الک کنید تا خاک عاری از ذرات سنگدانه بزرگتر از 1 اینچ باشد.
خاک الک شده را به صورت دستی یا به روش مکانیکی در اطراف سپتیک تانک بریزید. توجه داشته باشید که خاک نباید مستقیماً بر روی سپتیک تانک ریخته شود بلکه باید در فضای بین سپتیک تانک و دیواره گودال ریخته شود.

در اینجا موارد مهمی را که هنگام نصب کابینت باید رعایت کنید ، ذکر می کنیم. این دستورالعمل بر اساس استانداردهای بین المللی و تجربیات شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی در طول این سال در این زمینه و همچنین تجربیات شرکت در اجرای پروژه های آن نوشته شده است و مطمئناً در اجرای صحیح پروژه کمک خواهد کرد. نصب و راه اندازی این نوع محصولات اما مطمئناً جایگزین استانداردهای نصب مخزن نمی شود. موارد زیر عناصر مهم و ضروری برای دفن دستگاه های سپتیک تانک های پلی اتیلن در زمین هستند:
الف) آماده سازی سوراخ نصب برای سپتیک تانک پلی اتیلن:
یکی از مهمترین مراحل نصب سپتیک تانک زیرزمینی پلی اتیلن ، آماده سازی سوراخ نصب قبل از قرار دادن سپتیک تانک پلی اتیلن در آن است.
الف) در مورد آماده سازی سوراخ نصب ، موارد زیر را باید در نظر گرفت:
سوراخ باید عاری از قطعات بزرگ سنگ و اجسام سخت باشد.
شیب کف گودال باید صفر باشد.
اگر خاک گودال قدرت تحمل وزن سپتیک تانک پلی اتیلن را داشته باشد ، خاک فشرده می شود (با چگالی حدود 95٪) ، در غیر این صورت باید از بتن برای ته گودال استفاده کرد.
در مورد ریختن بتن برای پایین گودال ، بتن باید با ارتفاع حداقل 10-15 سانتی متر ریخته شود.
ابعاد ناحیه آماده شده در زیر سپتیک تانک پلی اتیلن (اعم از خاک فشرده یا بتنی) باید طول و عرض حدود یک متر بیشتر از ابعاد سپتیک تانک همان پلی اتیلن باشد.
دیوارهای گودال باید کمی شیب داشته باشند ، به طوری که هنگام کار در داخل گودال ، خطر افتادن خاک به داخل گودال وجود ندارد.
ب) حمل و جابجایی مناسب سپتیک تانک های پلی اتیلن:
دستگاه های سپتیک تانک پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت در کارخانه بارگیری شده و طبق اصول لازم به مشتری تحویل داده می شود. بنابراین ، لازم است هنگام تخلیه بار برخی موارد را در نظر بگیریم و همچنین سپتیک تانک پلی اتیلن را به دریچه منتقل کرده و در گودال قرار دهیم تا سپتیک تانک پلی اتیلن آسیب نبیند.
نکات مهم به شرح زیر است:
هنگام برداشتن سپتیک تانک پلی اتیلن از روی خودرو ، حتماً از تسمه ای که روی سپتیک تانک پلی اتیلن ثابت است استفاده کنید.
با توجه به موارد زیر ، هنگام برداشتن سپتیک تانک پلی اتیلن از خودرو و همچنین هنگام انتقال آن به داخل گودال ، همیشه سپتیک تانک پلی اتیلن را متعادل نگه دارید.
دستگاه های سپتیک تانک پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت دارای پایه هستند ، بنابراین سپتیک تانک پلی اتیلن باید روی زمین یا به آرامی در دهانه قرار گیرد.
ج) اتصال سپتیک تانک های ساخته شده از پلی اتیلن:
همه شاخه های ورودی و خروجی سپتیک تانک پلی اتیلن پس از قرار دادن سپتیک تانک پلی اتیلن در سوراخ متصل می شوند. البته برای تسهیل روند شخم زدن و فشردگی خاک می توان مرحله به مرحله شاخه ها را بست ، اما اگر سر شاخه ها در مراحل دفن باز بماند ، مراقب باشید به جای آن وارد سپتیک تانک پلی اتیلن نشوید. از شاخه های خاک
باد باید مراقب باشد که مقادیر زیادی خاک را به طور همزمان روی لوله های انشعاب نریزند ، یا حتی از آجر و بتن برای محافظت در این قسمت ها استفاده شود تا از هرگونه فشار بر این مناطق جلوگیری شود.

د) پر کردن مخزن سپتیک از پلی اتیلن:
به منظور تسهیل پر شدن در اطراف سپتیک تانک پلی اتیلن و انجام صحیح فرآیند ترکیبی ، باید فضایی حدود 0.5 متر در اطراف سپتیک تانک پلی اتیلن وجود داشته باشد.
از مواد زیر می توان برای پر کردن سپتیک تانک پلی اتیلن و اطراف سپتیک تانک پلی اتیلن استفاده کرد:
شن یا خاک پاشی درشت
شن نخود فرنگی
تراشه های سنگ خرد شده و مرتب شده
از مواد زیر به هیچ وجه نباید استفاده کرد:
کندن آسفالت از روی زمین
آوار ساختمانی
شکاف های لبه تیز
حجم مواد ریخته شده در اطراف سپتیک تانک پلی اتیلن نباید بیش از 15-20 میلی متر باشد
مواد مجاز فوق در لایه های 30 سانتی متری اطراف سپتیک تانک پلی اتیلن ریخته می شود تا سپتیک تانک پلی اتیلن پر شود و هر لایه با چگالی استاندارد (حدود 95٪) فشرده می شود. لازم به ذکر است که سپتیک تانک پلی اتیلن باید کاملاً پر شده و هیچ جای خالی باقی نگذارد.
هنگام پر شدن اطراف سپتیک تانک پلی اتیلن ، تحت هیچ شرایطی نباید مواد را مستقیماً بر روی سپتیک تانک پلی اتیلن ریخت.
پر کردن و فشار دادن مواد ذکر شده باید تا 30 سانتی متر بالاتر از تاج سپتیک تانک پلی اتیلن ادامه یابد.
می توان از خاک معمولی برای پر کردن عمق باقی مانده دفن استفاده کرد.
تجهیزات مکانیکی سنگین (مانند لودر ، کامیون کمپرسی و غیره) را به محل دفن سپتیک تانک پلی اتیلن منتقل نکنید.
اگر قرار است سپتیک تانک پلی اتیلن در مکانی نصب شود که بار ترافیکی وجود دارد ، باید با مشورت مهندسین مشاور ، بتن مسلح یا افزایش ارتفاع خاک فشرده بر روی سپتیک تانک پلی اتیلن تنظیم شود.
اما به طور کلی ، توصیه می شود که سپتیک تانک پلی اتیلن را در مکانی نصب کنید که بار ترافیکی وجود نداشته باشد.
درباره سپر مخزن سپتیک پلی اتیلن باید روی زمین با محافظ های بتنی ، آجری یا فلزی محافظت شود و اگر بار زیادی روی سپتیک تانک پلی اتیلن وجود نداشته باشد ، می توان از همان مواد برای پر کردن ناحیه اطراف استفاده کرد. مخزن سپتیک پلی اتیلن • استفاده می شود که با فشار مناسب امنیت افراد را تامین می کند.

فرآب صنعت تولید کننده و فروشنده پکیج های تصفیه آب و فاضلاب
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : چربی گیر، سپتیک تانک، برج خنک کننده فایبر گلاس، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، اسمز معکوس RO، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، فیلترپرس، مخزن پلی اتیلن، آب شیرین کن، سپتیک تانک پلی اتیلن
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-26318332
بروز رسانی 2 روز پیش