تصفیه فاضلاب صنعتی با روش اکسیداسیون شیمیایی

هنگامی که اکسیداسیون شیمیایی رخ می دهد ، ممکن است اکسیداسیون کامل ترکیب یا گروهی از ترکیبات ضروری نباشد. در اغلب موارد ، اکسیداسیون جزئی به ترکیبات ساده تر و تجزیه پذیر برای درمان بیولوژیکی بعدی یا کاهش سمیت آن کافی است.

توضیحات محصول

متفاوت شامل عمل مشترک دو اکسیدان ، یک کاتالیزور و یک اکسید کننده (واکنش فنتون) ، یک فوتوکاتالیست و یک اکسید کننده و همچنین یک اکسید کننده در حضور منبع تابش مانند UV است.

این فرآیندها را می توان به عنوان تیمارهای پیش تصفیه پساب های حاوی مواد آلی قابل تجزیه برای کاهش میزان این مواد به منظور ارتقاء تصفیه بیولوژیکی استفاده کرد. در صورت تکمیل این فرآیندها ، محصول نهایی دی اکسید کربن و آب خواهد بود و مشکلات زیست محیطی پساب برای مصارف مختلف کاهش می یابد.

شرکت آبنیک از روشهای اکسیداسیون پیشرفته برای تصفیه پساب های صنعت داروسازی ، صنعت نفت و بسیاری دیگر از آلاینده های صنعتی مانند مواد آلی خطرناک و تجزیه پذیر (فنل) و MTE و همچنین آلاینده های کشاورزی (مانند علف کش ها و آفت کش ها) استفاده می کند.

با توجه به ضرورت استفاده مجدد از پساب ها ، به ویژه پساب های صنعتی در کشور ، توجه ویژه ای به استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته جهت به حداقل رساندن مواد خطرناک آلی در پساب تصفیه شده و همچنین افزایش راندمان تصفیه بیولوژیکی واحدهای صنعتی می شود. در صورت استفاده از این روشها ، باید توجه ویژه ای به محصولات جانبی و ترکیباتی که بر کارایی فرآیند تأثیر منفی دارند ، گذاشته شود.

وجود کربناتها و بی کربناتها ، مواد آلی در آب (غیر از آلایندههای آلی) ، فسفاتها و سولفاتها می تواند منجر به واکنش و حذف رادیکالهای هیدروکسیل در محیط و کاهش راندمان حذف ترکیبات مورد نظر شود. همچنین ترکیباتی مانند نیترات و نیتریت در آب به دلیل جذب اشعه ماوراء بنفش ، اثربخشی و کارایی روشهای پیشرفته اکسیداسیون را کاهش می دهد. کدورت بالای نمونه همچنین می تواند با تأثیر اشعه ماوراء بنفش بر آب اکسیژن دار و تولید رادیکالهای هیدروکسیل تداخل داشته باشد.

علاوه بر موارد فوق ، تشکیل ترکیبات سمی ثانویه و جانبی در طول فرآیند یکی از محدودیت های استفاده از تصفیه فاضلاب صنعتی با روش اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته (روش AOP) است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مزایای تصفیه فاضلاب صنعتی با اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته یا روش های AOP توجه به پساب هایی است که با مواد مختلف آلوده شده اند. موفقیت این روشها به حداکثر کاهش مواد جامد معلق ، کلوئیدها و روغنها و سایر عوامل محدود کننده بستگی دارد. این فرایندها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و در کاهش آلودگی موثر هستند و به عنوان یکی از بهترین روش ها برای تصفیه فاضلاب در نظر گرفته می شوند.

فرآب صنعت تولید کننده و فروشنده پکیج های تصفیه آب و فاضلاب
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : چربی گیر، سپتیک تانک، برج خنک کننده فایبر گلاس، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، اسمز معکوس RO، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، فیلترپرس، مخزن پلی اتیلن، آب شیرین کن، سپتیک تانک پلی اتیلن
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-26318332
بروز رسانی 2 روز پیش